За нас

дървесни пелетиПрез 2011г. Фирма „Тория-08“ ООД започва дейността си по производство, продажба и доставка на чисти, необработени дървесни пелети. С помоща на модерна техника, първокласен дървен материал и опитни специалисти, за две години фирма „Тория-08“ ООД удвоява своята производителност, като същевременно се усъвършенства в своята дейност. Пелетите са изработени от качествен иглолистен материал, който е с висок коефициент на енергийна ефективност което се дължи на факта, че те представляват компресирани дървесни стърготини в тяхното естествено състояние, без риск от производство на твърди остатъци по време или след изгаряне в горелки като пелетни камини или котли.

Нашият профил:

2009 – 2010 г.: Започва проучването на инсталираните производствени мощности за производство на пелети в България. Изготвяне на финансов анализ за дейността производство и продажба на пелети.

2010 – 2011 г. : Изработване на проект и подробен бизнес-план за изграждане на цех за производство на дървесни пелети. Проучване на възможностите за износ на пелети и нивата на цените за експорт.

2011 г.: Закупуване на площадка, изграждане и оборудване на цех за производство на пелети от иглолистна дървесина с капацитет 1000 кг./час. Изграждане на складово стопанство към цеха за пелети и осигуряване на необходимия вътрешнозаводски транспорт.

2012 г. Фирма „Тория-08“ ООД започва дейността си по производство, продажба и доставка на чисти дървесни пелети от нетретирана иглолистна дървесина.

Местоположение: Предприятието за производство на пелети е изградено, в района на гр. Велинград, в сърцето на един от най-големите райони за добив на дървесина в България.

Инвестиция: На площадка с площ 7’500 кв.м са разположени производственият цех за пелети, складовата база и административният офис. Частта за производство на пелети е разположена на площ от 600 кв.м, където са инсталирани две преси за пелети с обща производителност 1000 кг. готова продукция за час. Производствения процес включва преработка на суровината, представляваща първокласен суров материал от иглолистна дървесина, сушене, формиране на дървесните пелети и пакетаж.

Производство: Нашият екип от опитни специалисти, допринася за по-малко от две години фирма „Тория-08“ ООД да удвои производството си на дървесни пелети, посредством оптимизация на процесите и преминаване към сменен режим на работа.

Продукт: Произвежданите от дружеството пелети са изработени от иглолистен материал, без примеси и добавки и се отличават с висока калоричност. Предвидените в технологичната схема на предприятието машини и автоматика дават възможност да се компресират дървесни стърготини в тяхното естествено състояние, при елиминиране на риска от отлагане на твърди остатъци след на изгарянето на пелетите. Произвежданите от „Тория-08“ ООД дървесни пелети са приложими във всички видове системи за отопление, в т.ч. горелки към котли работещи на пелети, както и печки и камини предназначени да ползват пелети като гориво.

Стандарт: Пелетите на фирма „Тория-08“ ООД отговарят на изискванията на стандарт БДС EN ISO 17225-2:2014 за качество – клас А1.

Ако се нуждаете от качествени дървесни пелети на атрактивни цени не се колебайте да се свържете с нас или нашите представители! В секция „Контакти” ще намерите необходимата Ви за целта информация.